Fons Menorquí de Cooperació - Carrer de la Pau, 21 - Baixos 07750 - Ferreries - Menorca 971 37 35 09 Contactar
Català
Menorca es mou Pels drets de les persones migrants i refugiades Al món hi ha 232 milions de persones refugiades internacionals i 740 milions de desplaçaments interns. Les guerres, la persecució, la violència, però també la pobresa extrema i el canvi climàtic són les raons per les quals es veuen obligades a abandonar les seves llars i els seus països.

seguir llegint
English Menu LOGO
       

Text legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Fons Menorquí de Cooperació, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Fons Menorquí de Cooperació.

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa.

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i al Fons Menorquí de Cooperació no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Fons Menorquí de Cooperació no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Fons Menorquí de Cooperació no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1

Fons Menorquí de Cooperació - Carrer de la Pau, 21 - Baixos 07750 - Ferreries - Menorca

971 37 35 09 - Fax: 971 37 36 12 - Contactar