Fons Menorquí de Cooperació - Carrer de la Pau, 21 - Baixos 07750 - Ferreries - Menorca 971 37 35 09 Contactar
Català
Menorca es mou Pels drets de les persones migrants i refugiades Al món hi ha 232 milions de persones refugiades internacionals i 740 milions de desplaçaments interns. Les guerres, la persecució, la violència, però també la pobresa extrema i el canvi climàtic són les raons per les quals es veuen obligades a abandonar les seves llars i els seus països.

seguir llegint
English Menu LOGO
       
Informe Amnistia Internacional sistema d'Asil a Espanya

L'ASIL A ESPANYA: UN SISTEMA D'ACOLLIMENT POC ACOLLIDOR

L'organització denuncia que Espanya no ha adaptat la seva normativa a les últimes directives en matèria d'asil, malgrat haver expirat ja el termini per a això.

L'actual sistema d'acolliment no garanteix drets de les persones sol·licitants d'asil com el dret a una informació sobre els seus drets i sobre com reclamar-los. Tampoc garanteix una valoració individualitzada que permeti tenir en compte les característiques personals i familiars a l'hora de designar les places i de detectar les necessitats específiques de grups vulnerables com a víctimes de tortura i trauma, o víctimes de violència.

llegir més

Informe Amnistia Internacional sistema d'Asil a Espanya

Com a conseqüència de la crisi a Orient Mitjà, principalment pel conflicte a Síria, a Espanya s'ha produït un increment de sol·licituds d'asil, amb un total de 14.785 sol·licituds en 2015, la qual cosa suposa una quantitat superior a la suma de les sol·licituds d'asil dels dos anys anteriors. D'aquestes sol·licituds, 5.785 van ser realitzades per dones. No obstant això, aquest increment de sol·licituds d'asil, malgrat ser la xifra més baixa dins de la Unió Europea, no ha anat acompanyat d'una adequada resposta per part de les autoritats espanyoles.

D'una banda, el personal encarregat d'estudiar les peticions d'asil no va ser reforçat fins a finals de 2015. Això,
afegit a la decisió conscient de les autoritats de no estudiar les peticions de protecció internacional a l'espera que la situació de drets humans millori als països d'origen, ha contribuït a grans demores en la resolució d'aquestes sol·licituds. En particular, durant diversos mesos de 2015, l'Oficina d'Asil i Refugi ha tingut llistes d'espera per poder mantenir una entrevista d'asil, sense que es proporcionés mentrestant un primer acolliment digne a aquestes persones.

D'altra banda, el model espanyol d'acolliment a persones sol·licitants d'asil és inadequat. L'increment en l'arribada de persones sol·licitants d'asil ha revelat una falta de capacitat per oferir una resposta concorde als estàndards internacionals de drets humans. Els Centres d'Estada Temporal (CETI) de Ceuta i Melilla han estat notícia en aquests anys per les condicions d'amuntegament en les quals vivien les persones migrants i sol·licitants d'asil. D'igual manera, els recursos existents en la península tampoc donen una resposta adequada a totes les persones necessitades de protecció internacional, especialment a les més vulnerables. Després d'un primer acolliment insuficient en el temps, moltes persones es queden sense cap tipus de recolzo en un procediment que s'articula d'esquena a les comunitats autònomes i a les administracions locals.

L'actual sistema d'acolliment no garanteix drets de les persones sol·licitants d'asil com el dret a una informació sobre els seus drets i sobre com reclamar-los. Tampoc garanteix una valoració individualitzada que permeti tenir en compte les característiques personals i familiars a l'hora de designar les places i de detectar les necessitats específiques de grups vulnerables com a víctimes de tortura i trauma, o víctimes de violència.

L'informe demana que Espanya revisi el seu sistema d'acolliment de persones refugiades i sol·licitants d'asil per garantir que compleix amb les seves obligacions de conformitat amb els estàndards internacionals de drets humans i amb el dret de la Unió Europea, i perquè involucri a totes les administracions públiques amb responsabilitats polítiques (estatal,autonòmica i local), assegurant una resposta coordinada, duradora i adequada a les necessitats reals, que vagi més enllà de la mera resposta asistencialista i orientada al curt termini.
Amnistia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1

Fons Menorquí de Cooperació - Carrer de la Pau, 21 - Baixos 07750 - Ferreries - Menorca

971 37 35 09 - Fax: 971 37 36 12 - Contactar